Miło nam poinformować, że od grudnia 2019 do marca 2020 roku będziemy realizować w naszej szkole projekt edukacyjny „Polski Złoty ma 100 lat”. Inicjatywa zgłoszona przez nas do ogólnopolskiego konkursu grantowego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski znalazła się wśród 102 najlepszych z całego kraju i tym samym otrzymała dofinansowanie na przeprowadzenie działań edukacyjnych.  Celem projektu jest zainteresowanie uczniów Szkoły Podstawowej w Boguchwale – historią polskiego pieniądza oraz wskazanie na wartość pieniądza, podstawy ekonomii i zarządzania finansami. Projekt zakłada poznanie przez uczestników kontekstu historycznego zmieniającej się polskiej waluty, zapoznanie z postaciami, których wizerunki były zamieszczane na polskich banknotach i rolą własnej waluty dla niepodległości Polski. Podczas trwania projektu, uczniowie będą uczestniczyć w lekcjach muzealnych i bankowych, warsztatach historycznych i dotyczących przedsiębiorczości. Celem projektu jest również wskazanie uczniom wartości korzystania z zajęć edukacyjnych oferowanych przez NBP, Muzeum Historyczne i Etnograficzne w Rzeszowie oraz zapoznanie się z ofertą tych instytucji jak również zachęcenie do prezentacji zdobytej przez siebie wiedzy.

Koordynatorem projektu jest p. Anna Chruściel. Zapraszamy do śledzenia na naszej stronie informacji  dotyczących realizacji projektu.