Szanowni Państwo, za kilkanaście dni ruszy nabór dzieci do klas pierwszych naszej szkoły. Prosimy o zapoznanie z załącznikami. Więcej informacji podamy tuż po feriach na naszej stronie internetowej oraz FB.

17 lutego 2020 roku rusza rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Boguchwała.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola publicznego w Boguchwale i Kielanówce będzie można składać w terminie do 13 marca 2020 roku. Do przedszkoli publicznych przyjmowane będą dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkałe na terenie Gminy Boguchwała. Rekrutacja nie obejmuje dzieci już uczęszczających do przedszkola. Rodzice tych dzieci do 14 lutego 2012 roku będą składali deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Rekrutacja do niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała ruszy 17 lutego 2020 roku.

Poniżej harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Boguchwała.

1. Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym:

 • terminy w postępowaniu rekrutacyjnym: 03.02 – 14.02.2020 r.

2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • terminy w postępowaniu rekrutacyjnym: 17.02 – 13.03.2020 r.
 • terminy w postępowaniu uzupełniającym: 15.04 – 21.04.2020 r.

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):

 • terminy w postępowaniu rekrutacyjnym: 16.03 – 06.04.2020 r.
 • terminy w postępowaniu uzupełniającym: 22.04 – 12.05.2020 r.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:

 • terminy w postępowaniu rekrutacyjnym: 07.04.2020 r.
 • terminy w postępowaniu uzupełniającym: 13.05.2020 r.

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia:

 • terminy w postępowaniu rekrutacyjnym: 07.04 – 09.04.2020 r.
 • terminy w postępowaniu uzupełniającym: 14.05 – 19.05.2020 r.

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:

 • terminy w postępowaniu rekrutacyjnym: 15.04.2020 r.
 • terminy w postępowaniu uzupełniającym: 20.05.2020 r.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Boguchwała.

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • terminy w postępowaniu rekrutacyjnym: 04.02 -13.03.2020 r.
 • terminy w postępowaniu uzupełniającym: 27.04 – 05.05.2020 r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):

 • terminy w postępowaniu rekrutacyjnym: 16.03 – 06.04.2020 r.
 • terminy w postępowaniu uzupełniającym: 06.05 – 29.05.2020 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:

 • terminy w postępowaniu rekrutacyjnym: 08.04.2020 r.
 • terminy w postępowaniu uzupełniającym: 02.06.2020 r.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia:

 • terminy w postępowaniu rekrutacyjnym: 15.04 – 17.04.2020 r.
 • terminy w postępowaniu uzupełniającym: 03.06 – 05.06.2020 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:

 • terminy w postępowaniu rekrutacyjnym: 21.04.2020 r.
 • terminy w postępowaniu uzupełniającym: 09.06.2020 r.

Szczegóły w sekretariatach oraz na stronach internetowych placówek oświatowych.