Z dniem 04.02.2020 r. (wtorek)

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Boguchwale

OGŁASZA ZAPISY:

Do KLASY PIERWSZEJ na rok szkolny 2020/2021

DZIECI SIEDMIOLETNICH URODZONYCH w 2013 r.
I DZIECI SZEŚCIOLETNICH URODZONYCH w 2014 r.

Zasady przyjmowania do klasy pierwszej:

  • Dzieci urodzone w 2013 r. przyjmowane są na podstawie druku: „Zgłoszenie kandydata do klasy I” (druk do pobrania na stronie szkoły www.spboguchwala.pl lub w sekretariacie szkoły).
  • Dzieci urodzone w 2014 r. przyjmowane są na podstawie druku: „Zgłoszenie kandydata do klasy I” wraz z zaświadczeniem o odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego (w roku szkolnym 2019/2020) lub na podstawie opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej).

Zapisy do 13.03.2020 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Wszelkie informacje dotyczące zapisu dziecka do szkoły podstawowej można uzyskać także pod numerem telefonu 17 8714438