Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym uczniów szkół podstawowych z województwa podkarpackiego i nie tylko.

Uczniowie wykonują prace plastyczne na temat:

  1. Uczniowie klas I –III: „Święty Hubert – Apostoł Ardenów”
  2. Uczniowie klas IV –VIII: „Zając, kuropatwa i … – zagrożone gatunki pól i lasów”

REGULAMIN:
1. W związku z trwającą pandemią, XVII edycja konkursu przeprowadzona zostanie on-line.
2. Technika prac – dowolna.
3. Uczestnik wykonuje pracę indywidualnie i samodzielnie. Prace podpisane na odwrocie: imię, nazwisko, klasa – należy złożyć w terminie do 20.10.2020 kl. 1-3 u wychowawców, kl. 4 – 8 u p. Anny Chruściel, nauczyciela plastyki. Do każdej pracy powinny być dołączone zgody rodziców/opiekunów – do pobrania z regulaminu (prace bez dołączonych zgód nie będą przekazane na konkurs).

Powodzenia !