W dniu 05.10.2020 odbyło się zebranie Zespołu Wychowawczego. Podczas spotkania zespół  ustalił szczegółowe zasady przyznawania punktów z zachowania za zbiórkę surowców wtórnych w roku szkolnym 2020/2021.

Szczegółowe zasady przyznawania punktów za zbiórkę surowców wtórnych

1. Zbiórka baterii

Za zbiórkę baterii uczeń otrzymuje punkty zgodnie z zasadą:

 • 30 szt. baterii – 3 pkt                                                                    
 • 40 szt. baterii – 4 pkt                                                                                      
 • 50 szt. baterii – 5 pkt itd.

Uczeń w semestrze może za zbiórkę tego surowca wtórnego uzyskać nie więcej niż 15 pkt.

Odbiór baterii odbywa się raz w semestrze w wyznaczonym dniu (w I semestrze w styczniu, w II semestrze w czerwcu). Dokładne terminy będą podane z tygodniowym wyprzedzeniem.
Za odbiór i przyznawanie punktów odpowiedzialni są wychowawcy klas.

2. Zbiórka nakrętek

Przyznawanie punktów odbywa się w rozliczeniu półrocznym.

Uczeń otrzymuje punkty wg zasady:

15 punktów –  5 kg i więcej
12 punktów –  od 4 kg do 4,9 kg
9 punktów  – od 3 kg do 3,9 kg
6 punktów –  od 2 kg do 2,9 kg
3 punkty – od 1 kg do 1,9 kg

Odbiór nakrętek odbywa się raz w semestrze w wyznaczonych dniach (w I semestrze w styczniu, w II semestrze w czerwcu). Dokładne terminy będą podane z tygodniowym wyprzedzeniem.
Odpowiedzialni za odbiór nakrętek są opiekunowie wolontariatu szkolnego.

3. Zbiórka makulatury

Zasady zbiórki makulatury:

 1. Zbiórka makulatury prowadzona jest w wyznaczonych dniach po wcześniejszym komunikacie na stronie internetowej szkoły (dwa razy w roku).
 2. Spakowaną makulaturę odbiera Pan konserwator.
 3. Uczeń za przyniesienie makulatury zdobywa punkty. Ilość kilogramów makulatury przeliczana jest odpowiednio na punkty wg zasady:

  – 5 kg – 19 kg makulatury –  3 punkty
  – 20 kg – 39 kg makulatury –  6 punktów
  – 40 kg – 59 kg makulatury –  9 punktów
  – 60 kg – 99 kg makulatury – 12 punktów
  – 100 kg  i więcej kg makulatury – 15 punktów

Nie przewiduje się przyznawania punktów połówkowych. Uczeń w semestrze może za zbiórkę tego surowca wtórnego uzyskać nie więcej niż 15 pkt.

W zależności od sytuacji epidemiologicznej terminy zbiórek wszystkich surowców wtórnych  mogą ulec zmianie lub zostać odwołane.