Masz talent? Chcesz rozwijać swoje zainteresowania? Z pomocą Nauczycieli języka polskiego weź udział w akcji Polskiego Radia Rzeszów. „Twórz Radio z domu” to projekt, który umożliwia Wam czynny udział w tworzeniu Radia poprzez prezentacje swojej twórczości w obszarze kultury. Jednocześnie jest to akcja mająca na celu uaktywnić Waszą kreatywność, rozwinąć zainteresowania oraz dać możliwość pokazania swojej twórczości na falach Polskiego Radia Rzeszów.

Szczegóły:
Zachęcamy Was do nadsyłania drogą mailową nagrań audio prezentujących
twórczość:
– słowno-muzyczną (piosenki),
– autorską interpretację tekstów dramatycznych dostępnych na stronie (nagranie nie powinno przekraczać 20 minut)
– własne teksty mające charakter słuchowiska.

Co powinno zawierać zgłoszenie?
1. Uczestnik musi być uczniem (osoby niepełnoletnie, o ograniczonej zdolności do czynności prawnych mogą brać udział w Akcji, o ile uzyskają zgodę na udział od swojego przedstawiciela ustawowego, taką zgodę wraz z resztą danych poniżej należy przesłać na adres:
radiozdomu@radio.rzeszow.pl),
2. Imię i nazwisko uczestnika, imię i nazwisko opiekuna prawnego, szkołę i klasę, do której uczęszcza uczestnik,
3. Informacje o autorze tekstu i autorze muzyki wykonanego utworu (tylko w przypadku interpretacji utworów muzycznych, nie dotyczy słuchowisk),
4. Udzielenie nieodpłatnej licencji do przesłanego nagrania na emisję na antenie Organizatora. W przypadku osoby niepełnoletniej zgodę na licencję oraz na przetwarzanie danych osobowych udziela przedstawiciel ustawowy (treść oświadczenia znajduje się poniżej).
5. Treść oświadczenia: (należy ją zamieścić najlepiej pod resztą informacji w wiadomości e-mail) „Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem niniejszej akcji, zasadami przetwarzania danych osobowych i akceptuję je w całości. Ponadto udzielam Polskiemu Radiu Rzeszów Rozgłośni Regionalnej w Rzeszowie Spółce Akcyjnej licencji niewyłącznej i nieograniczonej do nagrania przesłanego w niniejszym mailu.”
Wiadomość bez oświadczenia nie zostanie zakwalifikowana do uczestnictwa w Akcji.

Szczegóły i regulaminy na: https://www.radio.rzeszow.pl/wszystkie-artykuly/pozostale/30347/tworz-radio-z-domu

Zachęcamy! 🙂