PONIEDZIAŁEK: 10:45 – 11:30

WTOREK: 7:05 – 7:50 oraz 10:45 – 11:45

PIĄTEK: 7:05 – 7:50 oraz 9:50 – 10:35


Zapotrzebowanie na książki/lektury w trakcie nauki zdalnej można wysyłać do p. Moniki Mlaś-Bieniasz przez wiadomość w dzienniku Vulcan lub na czacie w aplikacji Teams. Dostępne książki będą przygotowane do odbioru, o czym zainteresowane osoby zostaną powiadomione poprzez wiadomość w dzienniku lub na czacie Teams.
Przy zwrocie książek proszę na kartce napisać imię, nazwisko, klasę ucznia i włożyć ją do książki. Można wówczas przynieść zwracaną książkę w dowolnym terminie i zostawić w sekretariacie, skąd będą odbierane.