W dniach 15-26 lutego 2021r. biblioteka jest czynna w następujących godzinach:

16 lutego WTOREK w godz. 7:00 – 8:00 oraz 10:35 – 13:35

23 lutego WTOREK w godz. 7:00 – 8:00 oraz 10:35 – 13:35

kl. IV-VIII:
Zapotrzebowanie na książki/lektury tak jak do tej pory w trakcie nauki zdalnej proszę wysyłać do p. Moniki Mlaś-Bieniasz przez wiadomość w dzienniku Vulcan lub na czacie w aplikacji Teams. Dostępne książki będą przygotowane do odbioru, o czym zainteresowane osoby zostaną powiadomione poprzez wiadomość w dzienniku lub na czacie Teams.
Przy zwrocie książek proszę na kartce napisać imię, nazwisko, klasę ucznia i włożyć ją do książki. Można wówczas przynieść zwracaną książkę w dowolnym terminie i zostawić w sekretariacie, skąd będą odbierane.