Zgodnie z decyzjami rządowymi od poniedziałku, 22 marca br. – do 09 kwietnia br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym do 09 kwietnia br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów wszystkich klas (od I-VIII).
Szczegółowe informacje po opublikowaniu wytycznych ministerialnych dotyczące bieżącej sytuacji jak również opieki świetlicowej zostaną podane Rodzicom poprzez dziennik elektroniczny.