Informujemy, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. – do 25 kwietnia br. została przedłużona większość obowiązujących zasad ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek.