Zdalna Szkoła+ czyli program grantowy w Gminie Boguchwała współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.