Boguchwała, 12.05.2021r.

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  informuję:

  1. Od poniedziałku 17 maja – do piątku 28 maja br. – uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przejdą na nauczanie hybrydowe.
  2. Tryb hybrydowy polega na takiej organizacji zajęć lekcyjnych, by w szkole równocześnie przebywało maksymalnie 50 proc. wszystkich dzieci w oparciu o „równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia”
  3. Tryb hybrydowy nauki w naszej szkole przebiegać będzie według następującego planu:

4. Klasy I-III nadal uczą się TYLKO w systemie stacjonarnym.
5. Nauczanie w trybie stacjonarnym i zdalnym odbywa się według ustalonych wcześniej planów.
6. Zajęcia prowadzone w systemie nauki zdalnej w dalszym ciągu opierają się na dotychczasowej platformie MICROSOFT TEAMS wykorzystywanej w naszej szkole. Loginy i hasła na platformę MICROSOFT TEAMS pozostają te same – BEZ ZMIAN. W razie jakichkolwiek kłopotów technicznych proszę aby kontaktować się bezpośrednio z administratorem systemu wysyłając e-maila z konkretnym opisem występującego problemu: czyrny.dominik@op.pl
7. W związku z powrotem klas IV-VIII – na terenie szkoły nadal obowiązują „PROCEDURY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMIOLOGICZNEGO W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM COVID19” z dnia 18.01.2021r. ( www.spboguchwala.pl w zakładce DOKUMENTY/PROCEDURY SZKOLNE)
8. Kuchnia i stołówka szkolna pracują z zachowaniem reżimu sanitarnego. W sprawie zapisów dzieci na obiady od 17 maja br. – kontakt z Intendentem szkoły: telefon 696 013-895. Zgłoszenia najpóźniej do piątku 14 maja do godziny 9.00.
9. W trakcie egzaminów klas ósmych (25.05-27.05) – dni wolne od zajęć dydaktycznych dla dzieci wymagających opieki świetlicowej będzie zorganizowany dyżur opiekuńczy. O potrzebie zgłoszenia dziecka do opieki świetlicowej proszę informować nauczycieli – opiekunów świetlicy do dnia 21.05 (piątek)
10. Proszę o bieżące śledzenie komunikatów przesyłanych przez dziennik elektroniczny oraz publikowanych na stronie internetowej szkoły. W razie dodatkowych pytań pomocą służą Wychowawcy klas.

Proszę abyśmy nadal dbali o wspólne bezpieczeństwo i jak najlepszą organizację pracy i nauki

oraz spokój dzieci. Życzę Państwu dużo zdrowia

Z poważaniem:

Bartłomiej Wisz / dyrektor szkoły