Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale po raz kolejny koordynuje w Gminie Boguchwała Powiatowy Konkurs Plastyczny, organizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie.

Tegoroczny konkurs plastyczny poświęcony jest KONSTYTUCJI 3 MAJA i skierowany jest do uczniów w wieku 7-15 lat.

Tematyka prac powinna dotyczyć uchwalenia Konstytucji 3 Maja, jej historycznego znaczenia dla Polski. Inspiracją dla uczestników konkursu mogą być opracowania literatury popularnonaukowej, jak i pięknej, czasopisma, a także multimedia.

Interpretacja tematu zależy od uczestnika, jak również wybrana technika plastyczna i format pracy.

Jeden uczestnik może przedłożyć do konkursu jedną pracę plastyczną. Nie można przedkładać prac zbiorowych.

Prace należy opisać imieniem i nazwiskiem. Podać wiek, nazwę biblioteki, którą uczestnik reprezentuje oraz nazwę szkoły, klasę, tytuł i autora 2 przeczytanych książek dotyczących tematyki konkursu.

Prace konkursowe należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 19.09.2021.