Zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w XV edycji konkursu plastycznego „Namaluj historię dziadków” organizowanym przez IPN w Rzeszowie.
Celem konkursu jest upowszechnianie znajomości historii najnowszej wśród dzieci i młodzieży oraz rozbudzanie zainteresowań historycznych. Prace powinny dotyczyć historii Polski w latach 1939-1989 i powstać w wyniku inspiracji opowiadaniem osoby, która żyła w okresie, którego dotyczy opowieść. Powinny prezentować zdarzenia, w które opowiadające osoby były bezpośrednio zaangażowane. Mogą być to również wydarzenia, które znają one z przekazów osób już nieżyjących (opowieści rodzinne itp.). Nie należy przedstawiać wydarzeń powszechnie znanych, prezentowanych w podręcznikach, w których nie uczestniczyły osoby, których przekaz jest inspiracją powstania pracy. W związku z przypadającą w tym roku 40. rocznicą strajków i porozumień rzeszowsko-ustrzyckich, I Zjazdu NSZZ „Solidarność” oraz wprowadzenia stanu wojennego, szczególnie zachęcamy do podjęcia tej tematyki w pracach konkursowych.
Uczniowie wykonują prace samodzielnie. Mogą korzystać z konsultacji z osobą dorosłą – opiekunem pracy, która jednak nie może bezpośrednio wykonywać żadnych działań koniecznych do jej stworzenia.

Więcej informacji na stronie: https://rzeszow.ipn.gov.pl/…/148657,Zapraszamy-do…

Prace należy złożyć u nauczyciela historii – p. Karoliny Olszewskiej do 18 października.