W imieniu Organizatora przekazujemy informację, iż uległa zmianie godzina rozstrzygnięcia dwóch konkursów bibliotecznych „Jedno niebo dla wszystkich” oraz „Mały farmer projektuje”!

AKTUALNA GODZ. TO 15.00 W DNIU 16.10.2021 R.