REGULAMIN TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO

ORGANIZATOR: KLUB „LKS ISKRA ZGŁOBIEŃ”

Cel: Popularyzacja tenisa stołowego. Aktywne spędzanie czasu wolnego. Integracja dzieci, młodzieży i dorosłych.
Termin i miejsce: Zawody zostaną rozegrane w dniu 25 listopada 2023 roku o godzinie 9:00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W NIECHOBRZU

Zgłoszenia zawodników do 24.11.2023r. pod nr tel.606293009 lub adres iskrazglobien@wp.pl .
System rozgrywek zostanie ustalony na miejscu. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunki uczestnictwa:
W turnieju mogą brać udział wyłącznie uczniowie klas 4-8 zamieszkujący na terenie Gminy Boguchwała.
Zawody rozgrywane są w formule otwartej.
Zawodnicy starują na własną odpowiedzialność i nie mają przeciwwskazań lekarskich.
Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem.
Przystąpienie do turnieju jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

System rozgrywek i zasady gry:
Czas trwania turnieju uzależniony jest od liczby zgłoszonych uczestników. Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego PZTS. Obowiązuje pucharowy system rozgrywek. Zawodnicy rywalizują w parach, które zostaną wyłonione w wyniku losowania. Mecze rozgrywane są do 2 zwycięskich setów. Sety rozgrywane są do 11 punktów zdobytych przez jedną ze stron; przy wyniku seta 10:10 dla jednej ze stron set trwa do osiągnięcia przewagi 2 punktów jednej ze stron.

Postanowienia końcowe:
Wszystkich zawodników obowiązuje obuwie sportowe. Zawodnicy powinni posiadać własne rakietki.
Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga organizator.
Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez gospodarza obiektu i organizatora turnieju.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatni.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów. Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.

Zachęcamy uczniów kl. 4-8 do udziału 🙂