Zachęcamy do udziału w bieżących konkursach plastycznych:

1. ,,20 LAT POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ” konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych z województwa podkarpackiego organizowany przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
Informacje:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas od I-VIII szkół podstawowych i obejmuje trzy grupy wiekowe uczestników: 
• I grupa wiekowa – uczniowie klas I-III 
• II grupa wiekowa – uczniowie klas IV-VI 
• III grupa wiekowa – uczniowie klas VII-VIII 
Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRACY KONKURSOWEJ:
Przygotowanie pracy plastycznej inspirowanej 20-leciem Polski w Unii Europejskiej:
– praca plastyczna wykonana w dowolnej technice rysunkowej (ołówki, kredki, cienkopisy, tusze), malarskiej (pastele, farby) lub mieszanej (z wyłączeniem elementów trójwymiarowych oraz wystających poza format)
 format A3 – praca konkursowa musi być wykonana indywidualnie i samodzielnie przez Ucznia, nigdzie wcześniej niepublikowana i nie przedstawiana na innych konkursach. 
Prace należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.05.2024 do godz. 11. w Sekretariacie szkoły.


2. Gminny konkurs plastyczny „Pocztówka z Boguchwały”
Przygotowanie pracy plastycznej w formacie pocztówki przedstawiającej ciekawe miejsce w gminie lub mieście Boguchwała, dopuszcza się umieszczenie symboli graficznych gminy (logo, herb). Technika pracy dowolna płaska. Maksymalny format A4.
Prace wraz ze zgodą rodzica na udział w konkursie można składać w Sekretariacie szkoły do dnia 24.05 lub osobiście do dnia 31 maja w MCK w Boguchwale.