Na podstawie ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,

Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374 i 567)

zarządza się, co następuje:

Od 4 maja 2020r. korzystanie z przyszkolnego boiska odbywa się z zachowaniem następujących wymogów:

  1. Wejście na boisko i korzystanie z niego jest możliwe po uprzedniej weryfikacji osób chętnych przez dyżurującego pracownika obsługi szkoły,
  2. Wejście na boisko i korzystanie z niego jest możliwe od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 18.00,
  3. Wejście na boisko i korzystanie z niego jest możliwe po uprzedniej dezynfekcji rąk z użyciem środków wskazanych przez dyżurującego pracownika obsługi szkoły,
  4. Dezynfekcja rąk dotyczy osób wchodzących i opuszczających boisko,
  5. Jednorazowo na boisku może przebywać nie więcej niż 6 osób oraz 1 osoba prowadząca zajęcia (opcjonalnie),
  6. Na boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy,
  7. Osoby przebywające na boisku korzystają jedynie z osobistego sprzętu treningowego (piłki),
  8. Dyżurujący pracownik obsługi szkoły w trakcie udostępnienia boiska zapewnia piętnastominutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi grupami korzystających,
  9. Dziecko w wieku do 13. lat może dotrzeć na obiekt tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub innej osoby pełnoletniej,
  10. Pozostałe ograniczenia i nakazy w związku ze stanem epidemii – określają stosowne rozporządzenia i wytyczne organów administracji państwowej.

/-/ Bartłomiej Wisz

Dyrektor szkoły

Comments are closed.