Nasza Szkoła wzięła udział w ogólnopolskim projekcie popularyzującym wiedzę ekonomiczną organizowanym przez Narodowy Bank Polski – „Złote Szkoły NBP”. W tej edycji program realizowany był pod hasłem „Giganci Finansów Osobistych”.

Ideą przedsięwzięcia jest przygotowanie młodzieży do bezpiecznego i swobodnego poruszania się w świecie finansów osobistych. Program aktywizuje zarówno nauczycieli jak i uczniów do podejmowania nowatorskich działań rozwijających kompetencje ekonomiczne.

W ramach projektu została utworzona Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej, w skład której weszli jako koordynatorzy nauczyciele: pani Renata Swianiewicz – nauczyciel matematyki, Anna Bożek – nauczyciel fizyki i matematyki oraz Agata Rąpała – nauczyciel j. angielskiego oraz 11 uczniów klas 7 i 8.

Angażując się w projekt zrealizowaliśmy jako drużyna trzy niezbędne zadania projektowe:

– Zadanie 1 – odbyło się spotkanie z ekspertem w dziedzinie finansów i bankowości
– Zadanie 2 – przeprowadzono lekcje z ekonomią
– Zadanie 3 – zorganizowano debatę szkolną

Nasze działania rozpoczęliśmy od spotkania z ekspertem. 8 kwietnia 2021 r. podczas 1,5 godzinnego spotkania on-line z pracownikiem naukowym Uniwersytetu Rzeszowskiego dr Piotrem Cyrkiem uczniowie rozmawiali na temat „Planowania kariery zawodowej w kontekście satysfakcjonujących dochodów”.

Nauczyciele przeprowadzili trzy lekcje z ekonomią:

– „To exchange or not to exchange. Calculated decisions about money” – lekcja w języku angielskim

Uczniowie wykonując stosowne obliczenia dowiedzieli się gdzie bardziej opłaca się wymieniać pieniądze – w kantorze czy w banku. Drugim zadaniem rachunkowym było sprawdzenie, czy w ostatnich latach korzystniej było trzymać oszczędności w PLN czy EUR.

– „Lokaty bankowe, akcje i obligacje”

Na lekcji liczyliśmy odsetki i kwoty na lokatach bankowych po kilku latach oszczędzania, liczyliśmy zyski i straty na giełdzie dla poszczególnych akcji w danym przedziale czasowym, dowiedzieliśmy się co to są obligacje Skarbu Państwa.

– „Inflacja a wzrost gospodarczy. Obliczanie inflacji”

Podczas tej lekcji uczniowie zapoznali się między innymi z rolą pieniądza w gospodarce, dowiedzieli się jakie są konsekwencje wysokiej inflacji oraz jak policzyć wartość realną cen i wynagrodzenia po uwzględnieniu inflacji. Poruszono też istotny obecnie czynnik – jak epidemia wpływa na stopy procentowe, czyli inflacja w czasach koronawirusa. Uczniowie po lekcji mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy rozwiązując quiz na Kahoot dotyczący omawianego zagadnienia.

Na zakończenie działań projektowych zorganizowano DEBATĘ. Była to debata typu plenarna, której moderatorem był Dyrektor naszej szkoły Pan Bartłomiej Wisz. Tematem dyskusji były: „Sposoby na lokatę kapitału. Jak oszczędzać i w co inwestować?”. Nasi uczniowie wykazali się dużą wiedzą i chętnie włączali się do rozmowy. Jednogłośnie stwierdzili, że warto oszczędzać, chociażby na realizację swoich marzeń. Duży zysk daje też inwestycja w siebie. Podsumowaniem debaty była ankieta.

Uczniowie, biorąc udział w takich projektach, nie tylko pogłębiają swoją wiedzę teoretyczną, ale także mają możliwość wykorzystać ją w praktyce w przyszłości.


Mamy to! Tytuł „Złota Szkoła NBP”!
Z radością informujemy, że otrzymaliśmy tytuł Złota Szkoła NBP w I edycji flagowego, ogólnopolskiego programu edukacyjnego Narodowego Banku Polskiego pod nazwą „Złote Szkoły NBP”! Hasło przewodnie programu brzmiało: „Giganci finansów osobistych”.

Drużynę naszej szkoły reprezentowali uczniowie z klas siódmej: Szymon Cios, Zofia Górka, Nadia Kaczmarska, Piotr Dziekan, Igor Żarów, Sebastian Szczepan, Maja Krasowska oraz ósmej: Julia Bielenda, Michał Rzepka, Piotr Pieńkosz, Magdalena Byjoś.
Pod kierunkiem nauczycieli-opiekunów: Koordynatora Pani Renaty Swianiewicz oraz Pań: Anny Bożek, Agaty Rąpały i Anny Chruściel przez 3,5 miesiąca przygotowywali i realizowali trzy zadania programu – obejmujące spotkanie z ekspertem (Pan dr Piotr Cyrek – pracownik naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego), lekcje z ekonomią (realizowane przez nauczycieli-opiekunów) oraz szkolną debatę (prowadzoną przez dyrektora szkoły).

Zagadnienia dotyczące finansów osobistych, które zostały poruszone przez naszą drużynę w realizowanych zadaniach to:
• Planowanie i kontrola wydatków, czyli o sile zarządzania własnymi pieniędzmi.
• Sztuka odkładania pieniędzy na wyznaczony cel.
• Sposoby na pomnażanie oszczędności – lokaty i moc procentu składanego, inflacja i co trzeba o niej wiedzieć, podstawy inwestowania.
• Pierwsze konto bankowe i karta płatnicza – sprzymierzeńcy roztropnych użytkowników.
• Pożyczanie pieniędzy a poduszka finansowa. Długi zawsze pod kontrolą.
• Bezpieczne zakupy i zaciąganie zobowiązań finansowych a znajomość praw konsumenckich.
• Umiejętność zarządzania ryzykiem – o rodzajach ubezpieczeń, w tym emerytalnych.

Ideą programu edukacyjnego „Złote Szkoły NBP” jest stworzenie sieci szkół, które staną się liderami w dziedzinie edukacji ekonomicznej. W praktyce zależało nam na popularyzacji wśród uczniów wiedzy o finansach osobistych, o tym by wiedzieli jak zadbać o własne pieniądze. Do programu zgłosiło się 394 szkoły podstawowe i średnie z całej Polski tak więc konkurencja była spora!

Z województwa podkarpackiego tytuł „Złota Szkoła NBP” otrzymało także 8 innych szkół podstawowych.
Serdecznie gratulujemy Uczestnikom i Opiekunom!
#ZłoteSzkołyNBP #ZłoteSzkoły #MojeNBP

Comments are closed.