Tytuł projektu: CLIL – nasza szansa na przekroczenie granic…

Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Maczka w Boguchwale dołączyła do społeczności szkół Erasmus+. Ocena merytoryczna złożonego wniosku dała naszej szkole bardzo wysokie – 37 miejsce wśród wszystkich placówek biorących udział w konkursie w sektorze Edukacja szkolna. Zaakceptowany wniosek na kwotę 22 547 euro to ogromna szansa dla nauczycieli naszej szkoły. Dzięki temu 7 z nich weźmie udział w specjalistycznym szkoleniu językowym odbywającym się na Malcie oraz będzie miało możliwość obserwacji pracy placówki partnerskiej w miejscowości Batea w Hiszpanii. Jest to szkoła słynąca z realizacji zajęć metodą CLIL, co jest głównym założeniem projektu. Zaakceptowany wniosek to wspaniały wstęp do uczestnictwa w kolejnych projektach związanych z realizacją mobilności uczniów do europejskich szkół.

Pierwsza mobilność nauczycieli – MALTA

W pierwszym tygodniu ferii zimowych siedmioro nauczycieli Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Maczka w Boguchwale uczestniczyło w tygodniowym kursie szkoleniowym na Malcie. Kurs miał na celu zarówno podniesienie umiejętności i kompetencji – poprzez udział uczestników w kursie języka angielskiego, ale także służył zapoznaniu z metodą zintegrowanego kształcenia przedmiotowo – językowego, określaną jako: CLIL (Content and Language Integrated Learning).
Szkolenie odbywało się w Maltalingua English Language School w St. Julian’s w ramach realizowanego przez szkołę międzynarodowego projektu: „CLIL – nasza szansa na przekroczenie granic…” i zostało sfinansowane ze środków Unii Europejskiej we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.
Sześcioro nauczycieli: Anna Chruściel, Monika Mlaś-Bieniasz, Agata Rąpała, Renata Swianiewicz, Beata Turek i Paulina Wziątka wraz z dyrektorem szkoły Bartłomiejem Wiszem aktywnie uczestniczyło w codziennych, kilkugodzinnych zajęciach prowadzonych przez ekspertów – lektorów m.in z Irlandii oraz Wielkiej Brytanii. Dodatkowym, cennym doświadczeniem była możliwość prowadzenia konwersacji w języku angielskim i wymiany doświadczeń zarówno z nauczycielami ze szkół o różnych poziomach kształcenia jak i przedstawicielami innych zawodów. Zwieńczeniem tygodniowego pobytu na kursie było uzyskanie Certyfikatu.
To pierwszy etap mobilności w zakresie rozwoju zawodowego kadry nauczycielskiej. Kolejne już wkrótce w myśl zasady:  'Teachers never stop learning’.

#Erasmus+ #projekt #MyodMaczkaErasmusplus #Malta #Poland #SPBoguchwala

Comments are closed.