Załącznik nr 1 do

Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boguchwale nr 08/2023 z dnia 04.09.2023 r.

LpOpis ZadaniaOsoba odpowiedzialna / Przewodniczący
Zespół Analizy i Monitoringu efektów kształceniaPrzew. Zespołu Koordynującego: E. Ziobrowska-Bichajło
Członkowie: A. Rąpała, B. Materna, I. Frankiewicz, R. Pierzchała  
 2Zespół  Pomocy Psychologiczno-PedagogicznejKoordynator: A. Drogoń-Mul
Członkowie: A. Zegar-Drozdowska, M. Kopaczyński, Przewodniczący Zespołów dyd.-wych. I-III i IV-VIII oraz nauczyciele wspomagający wraz z nauczycielami prowadzącymi indywidualne zajęcia z uczniami z dysfunkcjami P-P* (uczniowie zdolni i słabi)  
 3Zespół ds. ProjektówKoordynator: M. Kamińska-Stącel
Członkowie: Nauczyciele biorący udział w projektach
 4Zespół Patrona SzkołyKoordynator: K. Olszewska
Członkowie: L. Tańczowska-Majchrowicz, I. Rejment,
E. Ziobrowska-Bichajło  
Zespół samokształceniowo-wychowawczy I-IIIKoordynator zespołu: B. Materna  
 6Zespół samokształceniowo-wychowawczy
IV-VIII
Koordynator zespołu: R. Ludera  
 7Zespół samokształceniowo nauczycieli przedmiotów humanistycznych (j. polski, historia, WOS)Koordynator: K. Olszewska
Zespół: nauczyciele j. polskiego, historii i WOS
 8Zespół samokształceniowy nauczycieli przedmiotów ścisłych  (matematyka, fizyka, chemia, technika, informatyka, biologia, geografia, przyroda)Koordynator: A. Bożek
Zespół: nauczyciele wskazanych przedmiotów
 9Zespół samokształceniowy nauczycieli języków obcychKoordynator: A. Rąpała
Zespół: nauczyciele j. angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego
 10Zespół samokształceniowy nauczycieli przedmiotów artystycznychKoordynator: A. Chruściel
Zespół: J. Kiwała, I. Rejment
 11Zespół Egzaminacyjny klasy ósmejPrzewodnicząca : M. Kamińska-Stącel
Członkowie : A. Drogoń-Mul, R. Pierzchała, wychowawca klasy ósmej
 12Zespół ds. Procedur SzkolnychKoordynator: R. Pierzchała, M. Świder oraz A. Paśko,
A. Drogoń-Mul
 13Zespół do spraw bezpieczeństwaKoordynator : M. Miąsik
Zespół: A. Bilski, R. Ludera    
14 Komisja StypendialnaPrzewodnicząca : A. Uryniak oraz L. Tańczowska-Majchrowicz
i A. Bilski oraz Przewodniczący Zespołów Samokształceniowo-Wychowawczych I-III i IV-VIII  
 15Komisja SocjalnaPrzewodnicząca:  R. Ludera (R. Wiącek, A. Bilski, M. Miąsik)  
 16Komisja Protokolarna (statutowo-legislacyjna)Przewodnicząca: L. Tańczowska-Majchrowicz  – protokolant Rady Pedagogicznej
Zespół: P. Kubicz, S. Gąsior, M. Świder  
17 Komisja inwentaryzacyjnaPrzewodnicząca: M. Mlaś-Bieniasz
Zespół: R. Pierzchała, B. Materna, R. Wiącek
 18Komisja powypadkowaPrzewodniczący: M.Miąsik
Zespół: A. Zegar-Drozdowska, B. Turek
 19Szkolny Administrator Dziennika Elektronicznego / ZastępcyM. Kamińska-Stącel, J. Korab
 20Podział godzin VULCAN – Zastępstwa
Księga Zastępstw
Dyżury międzylekcyjne
M. Kamińska – Stącel
M. Kamińska – Stącel
R. Ludera
 21Opiekun SU / Rzeczniczki Praw UczniaOpiekun SU: B. Turek
Rzeczniczki: według wyboru uczniów
 22Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu (SK PCK, Klub Wiewiórka, Koło Mediatorów)A. Drogoń-Mul, B. Materna, s. Tobiasza
 23Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy  M. Miąsik
 24Kronika szkoły
Sprzęt nagłaśniający
Zdjęcia z wydarzeń i uroczystości szkolnych
A. Uryniak, L. Lesiak
J. Kiwała
J. Korab, M. Mlaś-Bieniasz
 25Tablica dla RodzicówSekretarz szkoły
 26Tablice przy salach gimnastycznychNauczyciele wych. fizycznego
 27Tablica samorządu uczniowskiego (przy pokoju nauczycielskim)Opiekun SU i Rzecznicy
 28Tablica przy stołówce szkolnejOpiekunowie świetlicy
 29Tablice – pokój nauczycielski (estetyka)E. Ziobrowska-Bichajło
 30TABLICE „korytarzowe” – skrzydło, parter,
I i II piętro
Wychowawcy – opiekunowie sal lekcyjnych
 31Oprawa muzyczna do imprez /uroczystościJ. Kiwała i M. Kamińska-Stącel wraz z nauczycielami wedle przydziału
 32Dekoracja do imprez / uroczystościA. Chruściel/K. Olszewska/Nauczyciele odpowiedzialni
 33Aktualizacja treści na stronie internetowej / FBM. Mlaś – Bieniasz, J. Korab  
 34Odpowiedzialność za redakcję i korektę tekstów na szkolnej stronie internetowejDyrektor szkoły / strona techniczna J. Korab, M. Mlaś-Bieniasz
 35Opiekun pracowni komputerowejJ. Korab
 36ŚwietlicaNauczyciele wedle przydziału, Koordynator: A. Bilski
 37Projekt „Program dla szkół – owoce i warzywa”Koordynator: R. Wiącek oraz M. Kamińska-Stącel  
 38Koordynator ds. wykazu osiągnięć uczniów w konkursach szkolnych i pozaszkolnychI. Rejment
 39Opiekun – sala 104J. Korab, A. Bilski
 40Opiekun  – sala 105A. Uryniak
 41Opiekun  – sala 010A. Chruściel
 42Opiekun  – sala 207S. Gąsior
 43Opiekun  – sala 215A. Bożek/R. Ludera
 44Opiekun  – sala 216M. Miąsik
 45Opiekun – sala 208R. Pierzchała
 46Opiekun – sala 103M. Mlaś-Bieniasz
 47Opiekun – sala 210K. Syniec
 48Opiekun – sala 209L. Lesiak/A. Rąpała
 49Opiekun  – sala 025E. Ziobrowska-Bichajło
 50Opiekun  – sala 204K. Olszewska
 51Opiekunowie sal gimnastycznych –
031 i 012
A. Bilski, R. Ludera, M. Miąsik
 52Opiekun bibliotekiM. Mlaś-Bieniasz
 53Opiekun SKOI. Frankiewicz
 54Opiekun świetlicyKoordynator: A. Bilski oraz M. Mlaś-Bieniasz, I. Frankiewicz,
K. Syniec, B. Materna, K. Olszewska, P. Kubicz
 55Opiekun kantorków muzycznych –
sala 029, sala 102
J. Kiwała
 56Poczet sztandarowy S. Gąsior, M. Miąsik, K. Olszewska
 57Przydział sal zajęć eduk. wczesnoszkolnej
Sala 101
Sala 110
Sala 113
Sala 114
Sala 115
Sala 116
Sala 121
Sala 122
Sala 026

B. Materna
K. Paśko
B. Turek
I. Frankiewicz
I. Rejment
K. Guzy
A. Drogoń-Mul
U. Mozgała
P. Kubicz

Rada Pedagogiczna na posiedzeniu w dniu 05.09.2023r. pozytywnie zaopiniowała Organizację Pracy w roku szkolnym 2023/2024.

Comments are closed.