Załącznik nr 1 do

Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boguchwale nr 20/2020 z dnia 01.09.2020 r.

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

obowiązująca  w roku szkolnym 2020/2021

TERMINY STAŁE :

  1. Robocze konferencje Rady Pedagogicznej /Konferencje szkoleniowe w ramach WDN – czwartek  po 7 godzinie lekcyjnej od 14.30/14.45.
  2. Posiedzenia zespołów zadaniowych z udziałem dyrektora szkoły – czwartki  po 7-ej godzinie lekcyjnej od 14.30/14.45.
  3. Wywiadówki z Rodzicami – środy  godz. 17.00/18.00/19.00 (zależnie od sytuacji epidemiologicznej*)
  4. Szkolne konkursy klasowe – według odrębnego terminarza.
  5. Plan nadzoru pedagogicznego (harmonogram, terminy) – według odrębnego zarządzenia dyrektora.
  6. Spotkania z Rodzicami (konsultacje) uczniów klasy VIII dt. postępów w nauce i egzaminu; do uzgodnienia (zależnie od sytuacji epidemiologicznej, z zachowaniem reżimu sanitarnego*)
TERMIN
m.- między
TREŚĆ SPOSÓB REALIZACJI KOORDYNATOR/ OSOBY ODPOWIEDZIALNE
01.09.2020 r. Rozpoczęcie roku szkolnego   1. Msza św. w kościele parafialnym godz. 8.00
2. Około godz. 9.00 spotkania z wychowawcami w klasach
Wychowawcy klas  
08.09.2020 r.   Konferencja Rady Pedagogicznej inaugurująca nowy rok szkoły   1. Harmonogram roku szkolnego
2. Przydział zadań
3. Sprawy bieżące
Dyrektor szkoły
22-24.09.
wtorek-czwartek
WYWIADÓWKA OGÓLNOSZKOLNA (z zachowaniem reżimu sanitarnego)/ON-LINE zależnie od sytuacji bieżącej 1. PSO, WSOZ, VULCAN, omówienie podstawy programowej
2. RODO – kwestie formalne
3. Ubezpieczenie grupowe
4. Wybór oddziałowych Rad Rodziców („trójek”) 5. Wybór prezydium Rady Rodziców
Wychowawcy  klas
najpóźniej do 27.09.(piątek) Kampania wyborcza/wybory do Samorządu Szkolnego 1. Akcja promocyjna – gazetki, media społecznościowe prezentacja kandydatów
2. Wybory – głosowanie świetlica
Koordynatorzy: Opiekunowie SU, Wychowawcy klas
najpóźniej do 27.09 Powołanie Szkolnego Zespołu Wolontariatu (SK PCK, Klub Wiewiórka, Koło Mediatorów) 1. Wolontariat – idea; informacje wychowawców klas podczas zajęć Koordynator: B. Matera, A. Drogoń-Mul, Wychowawcy klas  
07.10 środa w godz. 17-19 Konsultacje edukacyjne dla rodziców (z zachowaniem reżimu sanitarnego) lub ON-LINE zależnie od sytuacji bieżącej 1. Spotkania nauczycieli z rodzicami Wszyscy nauczyciele
13.10 (wtorek) godz. 10.45 Dzień Edukacji Narodowej – Akademia; sala gimnastyczna (z zachowaniem reżimu sanitarnego) 1. Scenariusz uroczystości Koordynatorzy: A. Chruściel, K. Guzy, L. Lesiak
Poczet sztandarowy
14.10 (środa) Dzień Dyrektorski – wolny od zajęć dydaktycznych 1. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze Wyznaczeni nauczyciele – zarządzenie dyrektora szkoły
16.10 (piątek) Dzień Papieski – wspomnienie papieża Karola Wojtyły 1. Konkurs plastyczny I-III (wychowawcy klas) rozstrzygnięcie 2. Konkurs wiedzy,  literacko/recytatorski Koordynator: s. Tobiasza, ks. D. Radoń oraz G. Ziobro, A. Drogoń-Mul, B. Materna, Wychowawcy klas
Październik godz. 17.00/18.00 Pasowanie na uczniów klasy I (z zachowaniem reżimu sanitarnego) 1. Program artystyczny klas I
2. Uroczyste pasowanie, ślubowanie na sztandar
3. Delegacje z klas i poczet sztandarowy
Koordynatorzy: Wychowawcy klas I, Poczet sztandarowy            
02.11 (poniedziałek) Dzień Dyrektorski – wolny od zajęć dydaktycznych 1. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze Wyznaczeni nauczyciele – zarządzenie dyrektora szkoły    
10.11 (wtorek)   Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości – 102. rocznica sala gimn. (z zachowaniem reżimu sanitarnego)   1. Scenariusz uroczystości   Koordynator: A. Bożek, L. Tańczowska-Majchrowicz oraz I. Rejment, M. Mlaś–Bieniasz
Poczet sztandarowy
18.11 (środa) godz. 17.00-19.00   WYWIADÓWKA OGÓLNOSZKOLNA (z zachowaniem reżimu sanitarnego) ON-LINE zależnie od sytuacji bieżącej 1. Analiza bieżąca
2. Spotkania nauczycieli z rodzicami
Nauczyciele, Wychowawcy klas
04.12 (piątek)          Mikołajki klasowe 1. Akcje „prezentowe”, niespodzianki SU, Wychowawcy klas
11.12 (piątek) godz. 10.45 Święto Patrona Szkoły (z zachowaniem reżimu sanitarnego) 1. Uroczysta Akademia
2. Rozstrzygnięcie konkursu wiedzy o Patronie
Koordynator: K. Olszewska oraz D. Żak, I. Rejment, B. Rajchel, A. Bilski Poczet sztandarowy  
Grudzień Podsumowanie akcji „Szlachetna Paczka” 1. Wizyty u rodzin (z zachowaniem reżimu sanitarnego) B. Materna, A. Drogoń-Mul, E. Kościółek Wychowawcy klas  
14-17.12 Próbne egzaminy klas VIII 1. Klasa VIII Koordynator: M. Kamińska-Stącel oraz egzaminacyjni nauczyciele przedmiotowi i Wychowawcy klas
16.12 (środa) godz. 17-19 Konsultacje edukacyjne dla rodziców (z zachowaniem reżimu sanitarnego) ON-LINE zależnie od sytuacji bieżącej 1. Analiza bieżąca
2. Spotkania nauczycieli z rodzicami
Nauczyciele, Wychowawcy klas
Do 21.12. (poniedziałek) Poinformowanie Rodziców o grożących uczniom ocenach niedostatecznych za I półrocze   Wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów
22.12.2020 r. (wtorek) Apel przedświąteczny (z zachowaniem reżimu sanitarnego) 1. Życzenia świąteczne dla społeczności szkolnej – dyrekcja (sala gimn.)
2. Wspólne kolędowanie
3. „Wigilie klasowe”
Koordynatorzy: M. Kamińska-Stącel, G. Ziobro, A. Rąpała oraz s.Tobiasza, ks. D. Radoń, Wychowawcy klas
23.12.2020 – 01.01.2021 r. Zimowa przerwa świąteczna   ————— —————————–
styczeń 2021 r. Dzień Babci i Dziadka (z zachowaniem reżimu sanitarnego) 1. Występ artystyczny klas I Koordynatorzy: Wychowawcy klas I  
21.01.2021 (czwartek)
godz. 14.30
Konferencja klasyfikacyjna (półroczna )       1. Według porządku posiedzenia Dyrektor, Rada Pedagogiczna  
22.01.2021 r. (piątek) Początek II półrocza —————- ———————-
27.01.2021 (środa) 17.00-19.00 WYWIADÓWKA OGÓLNOSZKOLNA (z zachowaniem reżimu sanitarnego)/ON-LINE zależnie od sytuacji bieżącej 1. Analiza bieżąca
2. Spotkania nauczycieli z rodzicami
Nauczyciele, Wychowawcy klas
28.01.2021 (czwartek)
godz. 14.30
Konferencja plenarna podsumowująca I półrocze 1. Według porządku posiedzenia Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Zespoły Zadaniowe
01.02-14.02.2021 r. FERIE ZIMOWE —————————– —————–
01.03.2021r. (poniedziałek) Początek rekrutacji do klasy I       1. Okres trwania; 01.03-31.03.2021r. * – zależnie od decyzji OP  
06.03.2021 r. (sobota)
9:00 – 12:00
Dzień Otwarty Szkoły 1. Według odrębnego scenariusza i harmonogramu   Koordynator: M. Kamińska-Stącel Wychowawcy klas I-III,  nauczyciele języków obcych, nauczyciele wychowania fizycznego    
17.03. (środa) 17.00 – 19.00 Konsultacje edukacyjne dla rodziców (z zachowaniem reżimu sanitarnego)/ON-LINE zależnie od sytuacji bieżącej1. Analiza bieżąca
2. Spotkania nauczycieli z rodzicami
Dyrektor, Rada Pedagogiczna
01-06.04.2021r. Wiosenna przerwa świąteczna ——————— ————————
14.04.2021 (środa)
17.00 -19.00
WYWIADÓWKA OGÓLNOSZKOLNA (z zachowaniem reżimu sanitarnego)/ON-LINE zależnie od sytuacji bieżącej   1. Analiza bieżąca
2. Spotkania nauczycieli z rodzicami
Nauczyciele, wychowawcy klas  
19.04-23.04 godz. 9.00 Próbny Egzamin klas VIII 1. Klasa VIII Koordynator: M. Kamińska-Stącel  oraz egzaminacyjni nauczyciele przedmiotowi i Wychowawcy klas
30.04.2021 r. Akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja (z zachowaniem reżimu sanitarnego)1. Według odrębnego scenariuszaKoordynator: S. Gąsior oraz D. Żak, G. Ziobro, I. Frankiewicz
Poczet sztandarowy
do 21.05.2021r. (piątek) Pisemne poinformowanie Rodziców o grożących uczniom ocenach niedostatecznych na zakończenie roku szkolnego 1. Według wzorca Wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów  
25.05-27.05.2021r. godz. 9.00 Egzamin klasy VIII
(dni dyrektorskie)
1. Klasa VIII
2. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (według przydziału)
Koordynatorzy: Dyrektor szkoły i M. Kamińska-Stącel (Zastępca Przew. SZE)
Komisja powołana przez dyrektora    
01.06.2021r. Dzień Dziecka – Dzień Sportu 1. Według odrębnego scenariusza i harmonogramu
2. Zajęcia sportowo-rekreacyjne
Koordynator: A. Bilski , oraz R. Ludera, M. Miąsik, K. Syniec w porozumieniu z Wychowawcami klas
02.06.2021 r. WYWIADÓWKA OGÓLNOSZKOLNA (z zachowaniem reżimu sanitarnego)/ON-LINE zależnie od sytuacji bieżącej 1. Analiza bieżąca
2. Spotkania nauczycieli z rodzicami
Dyrektor, Rada Pedagogiczna
04.06.2021 r. (piątek) Dzień Dyrektorski – wolny od zajęć dydaktycznych 1. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze Wyznaczeni nauczyciele – zarządzenie dyrektora szkoły
Pomiędzy 07 a 11.06.2021r. Gminny Konkurs „Boguchwała – moje miejsce na Ziemi ” dla uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Boguchwała 1. Według odrębnego scenariusza Koordynatorzy: K. Guzy, K. Olszewska, D. Żak oraz L. Lesiak, L. Tańczowska-Majchrowicz, A. Uryniak, M. Hudzicka-Kołek   
13.06.2021r. lub 20.06.2021r. (niedziela)
godz: 15.00 – 20.00
Boguchwalskie Święto Szkoły – piknik rodzinny (zależne od sytuacji epidemiologicznej)   1. Według odrębnego scenariusza i harmonogramu
2. Zajęcia sportowo-rekreacyjne
Koordynatorzy: dyrekcja szkoły, wyznaczeni Nauczyciele  
21.06.2021r. (poniedziałek) godz. 14.30 Roczna konferencja klasyfikacyjna 1. Według ustalonego porządku obrad Dyrekcja, Rada Pedagogiczna
23 i 24.06.2021r. Dni Dyrektorskie – wolne od zajęć dydaktycznych 1. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze Wyznaczeni nauczyciele – zarządzenie dyrektora szkoły    
24.06.2021 r. (czwartek) Uroczyste zakończenie klas ósmych, akademia  „Diamentowa Gala” (z zachowaniem reżimu sanitarnego)   1. Według odrębnego scenariusza Koordynatorzy: Wychowawcy klas VIII, Wychowawczynie klas VII, Poczet sztandarowy
25.06.2021 r. (piątek) Zakończenie roku szkolnego (z zachowaniem reżimu sanitarnego) 1. Msza św.
2. Spotkanie z wychowawcami w klasach
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna,                 Poczet sztandarowy
28.06.2021 r. (poniedziałek) Ostateczny termin przedstawienia elektronicznej i papierowej dokumentacji pracy (indywidualnej i zespołowej)   Nauczyciele, Zespoły Zadaniowe      
30.06.2021 r. (środa)
godz. 9.00
Konferencja plenarna podsumowująca pracę w roku szkolnym 2020/2021 Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Zespoły Zadaniowe

Rada Pedagogiczna na posiedzeniu w dniu 08.09.2020 r. pozytywnie zaopiniowała Organizację Pracy Szkoły.

Comments are closed.