Program „Bawię się piłką ręczną” kierowany jest do zorganizowanych grup dzieci z klas I – III szkoły podstawowej (7 – 10 lat), i ma na celu podnoszenie poziomu sprawności fizycznej najmłodszych uczniów w oparciu o systematyczne, zaplanowane i przemyślane działania nauczyciela/trenera. Program stanowi propozycję rozwijania sprawności fizycznej dziecka w oparciu o gry i zabawy ukierunkowane na piłkę ręczną. Celem programu jest zaspokojenie potrzeb dzieci w zakresie aktywności ruchowej oraz ukierunkowanie ich zainteresowań na sport, a w szczególności – na piłkę ręczną.

ZAKŁADANE REZULTATY PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI PROGRAMU:

  1. Wzrost poziomu sprawności fizycznej dzieci biorących udział w zajęciach programowych, głównie w zakresie koordynacji przestrzenno – ruchowej i elementarnych umiejętności ruchowych.
  2. Ukształtowanie konkretnych, specjalnych umiejętności ruchowych (np. w zakresie zwinnego i szybkiego pokonywania różnych torów przeszkód, chwytów, rzutów, podań).
  3. Pokazanie dziecku możliwości spędzania czasu wolnego w sposób dający satysfakcję.

ZAKŁADANE REZULTATY ODROCZONE W CZASIE:

  1. Wzrost liczby młodzieży uprawiających systematycznie ćwiczenia fizyczne w sposób zorganizowany (w szkołach i w klubach).
  2. Wzrost liczby młodzieży uprawiającej piłkę ręczną jako sportu swojego życia.
  3. Ukształtowanie umiejętności społecznych – współpracy w grupie i skutecznego komunikowania się.
  4. Ukształtowanie przekonania o konieczności i zasadności aktywności fizycznej i podejmowanie przez młodzież różnorodnych form spędzania czasu wolnego.

Comments are closed.