Skład Samorządu Uczniowskiego 2021/2022:

Przewodnicząca: MAJA KRASOWSKA

Z-ca przewodniczącej: WIKTORIA RZĄSA

Skarbnik: ZOFIA GÓRKA

Comments are closed.