Skład Samorządu Uczniowskiego klas I-III:

Przewodnicząca:

Z-ca przewodniczącej:

Z-ca przewodniczącej:


Skład Samorządu Uczniowskiego kl. IV-VIII:

Przewodniczący: 

Z-ca przewodniczącego:

Członkowie:

Comments are closed.