Skład Samorządu Uczniowskiego:

Przewodnicząca: MAGDALENA BYJOŚ

Z-ca przewodniczącej: NIKOLA POLAK

Skarbnik: SEBASTIAN SZCZEPAN

Comments are closed.