Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024:

  1. Przewodniczący – p. Piotr Pustelny
  2. Zastępca Przewodniczącego – p. Szymon Hendzel
  3. Skarbnik – p. Dariusz Kowalik
  4. Sekretarz – p. Marzena Sapa
  5. Członkowie – p. Wioletta Łojek, p. Renata Madera, p. Marek Skiba

Comments are closed.