Skład Rady Rodziców:

  1. Przewodniczący – Piotr Pustelny
  2. Wiceprzewodniczący – Szymon Hendzel
  3. Sekretarz – Barbara Pytlas
  4. Skarbnik – Marek Skiba
  5. Członkowie – Tomasz Mac

Szanowni Państwo!

Rada Rodziców zwraca się z prośbą o wpłaty w bieżącym roku szkolnym na Radę Rodziców dzięki czemu będzie możliwe wspieranie różnych działań szkoły. Składka wynosi 30 zł od pierwszego dziecka i 35 zł w przypadku kiedy do szkoły uczęszcza dwoje lub więcej dzieci.
Środki na Radę Rodziców można wpłacać również na rachunek bankowy nr 74 9163 0009 2001 0000 8864 0050 ze wskazaniem imienia i nazwiska dziecka/dzieci oraz klasy.

Comments are closed.