Projekt jest realizowany przez 10 szkół podstawowych z terenu gminy oraz Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale. W pierwszej kolejności zostały zrealizowane szkolenia dla ponad 180 nauczycieli. Kolejnym zadaniem był zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia szkolnych pracowni, m.in. wyposażenie laboratoryjne, zestawy meteorologiczne, sprzęt komputerowy, drukarki 3D i roboty. Główna część projektu – organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów z przedmiotów przyrodniczych, informatyki oraz języków obcych jest realizowana od września 2019 roku. Zakończenie projektu zostało zaplanowane na czerwiec 2020 roku.

Comments are closed.