O projekcie

Projekt „Zdrowy styl życia – myślimy globalnie działamy lokalnie” realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji) skierowany jest do szkół podstawowych i ponadpodstawowych realizujących program ”Szkoła promująca zdrowie”. Szkoły promujące zdrowie to placówki realizujące systemowe działania z promocji zdrowia oparte na wieloaspektowym podejściu do zdrowia (aspekt fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy). Grupą docelową projektu są szkoły posiadające Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie otrzymany za wieloletnie działanie z promocji zdrowia (30 szkół). Dokonana w powyższych szkołach diagnoza w zakresie doskonalenia (2018/2019) wskazała potrzebę przeprowadzenia szkoleń w zakresie zdrowego żywienia i różnych form aktywności ruchowej na bazie praktycznych rozwiązań w norweskim systemie szkolnictwa.

Cele projektu

Rozwój zawodowy uczestników:

 1. wzrost wiedzy i świadomości uczestników w zakresie realizacji edukacji żywieniowej i fizycznej dzieci i młodzieży w szkole,
 2. kreacja zmiany postaw – ubogacenie uczestników o nowe przykłady i rozwiązania z systemu szkolnictwa norweskiego,
 3. wprowadzenie zmian w szkołach w oparciu o rozwiązania praktyczne realizowane w norweskim systemie szkolnictwa.

Rozwój instytucji uczestniczących:

 1. przeszkolenie dyrektorów i nauczycieli w zakresie realizacji edukacji żywieniowej i fizycznej dzieci i młodzieży w szkole,
 2. przygotowanie uczestników do wprowadzenia zmian w szkołach w oparciu o rozwiązania praktyczne realizowane w norweskim systemie szkolnictwa.

Inne grupy docelowe:

 1. szkoły w województwie podkarpackim. Przygotowanie uczestników do upowszechniania zmian w szkołach w oparciu o rozwiązania praktyczne realizowane w norweskim systemie szkolnictwa.

1. „RADOŚĆ Z RUCHU PRZEZ CAŁE ŻYCIE”  –
propagowanie aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu w różnych porach roku

1. Zaplanowanie kampanii informacyjnej dla rodziców, nauczycieli i uczniów.

 1. przedstawienie wyników badań socjologicznych, neurodydaktycznych rodzicom w formie prezentacji multimedialnej, filmu, ulotek – zaprezentowanie na zebraniach, stronie szkoły, tablicach informacyjnych
 2. wysłuchanie propozycji oferty rodziców dotyczących wspólnych działań

2. Opracowanie planu działań

 1. określenie cykliczności projektu, przydział zadań
 2. uwzględnienie korelacji międzyprzedmiotowej
 3. angażowanie całej społeczności szkolnej
 4. pozyskiwanie sojuszników, przyjaciół, instytucji wspierających

3. Wdrażanie zaplanowanych działań

Przykłady dobrych praktyk (z Norwegii i nie tylko)

 1.  „Godzinki dla rodzinki” – zajęcia pozalekcyjne dla dzieci z udziałem rodziców, lekcje otwarte
 2. pomoc rodziców podczas występów, zawodów sportowych (przygotowanie strojów, opieka)
 3. “rodzic jako ekspert”
 4. “rodzinne aktywności” – promocja na stronie szkoły, portalach społecznościowych, lokalnych mediach
 5. tworzenie fotokroniki, galerii zdjęć

2. „NIE MA ZŁEJ POGODY, JEST ZŁE UBRANIE”
propagowanie aktywności fizycznej przez cały rok z naciskiem na dostosowanie odpowiedniego ubioru do pogody (rodzice, nauczyciele i uczniowie).

 1. Organizowanie tematycznych kampanii społecznych
  – Przygotowanie z dziećmi plakatów, gazetek na temat wpływu aktywności ruchowej na zdrowie
  – Organizowanie podczas wywiadówek cyklicznych akcji informacyjno-edukacyjnych w formie ulotek, broszur zachęcających do aktywności fizycznej wspólnie z dzieckiem
  – Opracowanie zakładki na stronie szkoły na temat aktualnych form aktywności, realizowanego projektu
 2. wypracowanie korelacji międzyprzedmiotowej i prowadzenie lekcji na świeżym powietrzu
 3. zaproszenie do współpracy ekspertów, instytucji lokalnych i organizacji pozarządowych
  – Organizowanie spotkań ze sportowcami, dietetykiem, lekarzem itp. (rodzic jako ekspert)
  – Współpraca z organem prowadzącym, domem kultury, klubem sportowym itp.
  – Pozyskanie wsparcia w organizacjach pozarządowych

 Hart ducha, hart ciała – polsko-norweska współpraca doskonała!

3. PROPOZYCJE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW OPRACOWANYCH W OPARCIU O NORWESKIE PRZYKŁADY

 1. Szkoła na świeżym powietrzu
 2. Liderzy aktywnych przerw
 3. Happening szkolny “Żyj zdrowo i aktywnie”

Comments are closed.