Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Celem projektu jest zainteresowanie uczniów Szkoły Podstawowej w Boguchwale historią polskiego pieniądza oraz wskazanie na wartość pieniądza, podstawy ekonomii i zarządzania finansami. Projekt zakłada poznanie przez uczestników  kontekstu historycznego zmieniającej się polskiej waluty, zapoznanie z postaciami, których wizerunki były zamieszczane na polskich banknotach i rolą własnej waluty dla niepodległości Polski. Podczas trwania projektu, uczniowie będą uczestniczyć w lekcjach muzealnych i bankowych, warsztatach historycznych i dotyczących przedsiębiorczości. Celem projektu jest również wskazanie uczniom wartości korzystania z zajęć edukacyjnych oferowanych przez NBP, Muzeum Historyczne i Etnograficzne w Rzeszowie oraz zapoznanie się z ofertą  tych instytucji jak również  zachęcenie do prezentacji zdobytej przez siebie wiedzy.

Formy realizacji projektu:

1. Szkolne warsztaty edukacyjne – forma warsztatowa włącza uczniów w działanie, bezpośrednio angażując ich w szukanie materiałów:

1.1. Historyczne – dotyczące historii polskiego pieniądza i wizerunków na banknotach

1.2 Zajęcia z podstaw przedsiębiorczości –  gry i zabawy edukacyjne, rozwiązywanie zadań dotyczących zarządzania finansami

2. Lekcje bankowe w Oddziale Okręgowym NBP w Rzeszowie – uczestnictwo w zajęciach w Oddziale NBP w Rzeszowie, umożliwi odbiorcom poznanie instytucji od środka, jej funkcjonowania oraz poznanie jej historii i roli.

3. Warsztaty edukacyjne „Jak to z tym pieniądzem było – czyli historia pieniądza dla maluchów” w Muzeum Historii Miasta Rzeszowa.

4. Warsztaty edukacyjne „Etnobiznes dla mieszkańców Podkarpacia” w Muzeum Etnograficznym w Rzeszowie – udział w grze dydaktycznej.

5. Tworzenie makiet polskich banknotów – praca warsztatowa. Uczniowie stworzą makiety banknotów, a następnie zaprezentują je na zorganizowanej przez siebie wystawie.

6. Wystawa podsumowująca realizację projektu w szkole, na której zostaną zaprezentowane wykonane przez uczniów makiety banknotów i przygotowane na warsztatach historycznych materiały.

Comments are closed.