Plastuś – mały ludek z plasteliny towarzyszył nam na ostatnich zajęciach z klasą I. Dzieci poznały jego „Plastusiowy pamiętnik” i zapisane w nim przygody, a także oczami wyobraźni starały się odwzorować wygląd Plastusia zgodnie z opisem zamieszczonym w pierwszej lekturze – „Plastusiowy pamiętnik” Marii Kownackiej.
Było wielkie projektowanie, lepienie, a na końcu tworzenie naszej małej wystawy. Gratulacje dla Pierwszaków!!! Nie zabrakło im dziecięcej wyobraźni i pomysłowości.