Ogólnopolski projekt grantowy, którego celem jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie zawitał do naszej szkoły. To prestiżowe wyróżnienie daje możliwość uczestnictwa w wymagającym szkoleniu na wydziale Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie z programowania w wielu językach oraz przekazywanie tej wiedzy na zorganizowanym w ramach realizacji projektu kółku programistycznym. Wszystkich zainteresowanych udziałem w zajęciach dodatkowych zapraszamy do kontaktu z grantobiorcą – nauczycielem informatyki. Pełny regulamin uczestnictwa uczniów w zajęciach dostępny w linku poniżej.