„Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem.”/Kornel Makuszyński/

Dnia 9 maja 2022 roku w Gminnej Biblioteki Publicznej odbyło się pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych. Celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych do korzystania z biblioteki, wypożyczania książek oraz systematycznego rozwijania umiejętności czytania. Uczniowie obejrzeli spektakl Teatru Bajka pt: „Cenne rady”. Po przedstawieniu przyszli czytelnicy złożyli uroczyste przyrzeczenie, że zawsze będą szanować książki, które przyjęli p. Anna Wolska – dyrektor GBP w Boguchwale oraz p. Bartłomiej Wisz – dyrektor szkoły. Na pamiątkę tego wydarzenia pierwszoklasiści otrzymali dyplomy i książki. Dziękujemy!