11 listopada 2023r. delegacja uczniów Szkoły Podstawowej im. gen. St. Maczka w Boguchwale wraz z Panią Wicedyrektor Magdaleną Kamińską-Stącel i nauczycielami wzięła udział w gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, 1. Gromady Zuchowej „Jagódki” wraz z Pocztem Sztandarowym wzięli udział we mszy św. w intencji Ojczyzny. Druga część obchodów odbyła się przy wyremontowanym Pomniku Grunwaldu powstałym w 1910 roku z okazji 500-lecia zwycięskiej bitwy z zakonem krzyżackim. Przemówienie wygłosił Burmistrz Boguchwały, Pan Wiesław Kąkol oraz potomek Klaudiusza Angermana, autora i fundatora pomnika – Pan Jarosław Angerman. Uczniowie oraz Zuchy złożyli pod pomnikiem kwiaty. Na zakończenie, z wiązanką pieśni patriotycznych, wystąpiła Orkiestra Dęta oraz Chór Deo Gloria z Boguchwały.