Najmłodsi uczniowie naszej społeczności szkolnej otrzymali swoje pierwsze książeczki SKO z wkładem 10 złotych. Od tej pory pierwszaki również mogą oszczędzać w Szkolnej Kasie Oszczędności, która działa pod patronatem Banku Spółdzielczego w Niechobrzu.

Szkolna Kasa Oszczędności to system oszczędzania dla uczniów szkół podstawowych. Uczy dobrych nawyków: systematyczności, oszczędności i rozważnego wydawania pieniędzy.
Książeczka SKO to pierwsze minikonto z książeczką oszczędnościową. Pomysł powstania SKO zrodził się z potrzeby pokazania uczniom jak wiele radości może sprawić oszczędzanie nawet najmniejszych kwot.

Szkolny opiekun SKO, p. Irena Frankiewicz zachęca do oszczędzania.
Serdecznie dziękujemy Zarządowi Banku Spółdzielczego w Niechobrzu.