Zamawiający, Szkoła Podstawowa im. gen. Stanisława Maczka w Boguchwale ogłasza wszczęcie postępowania pn.

ŚWIADCZENIE W ROKU 2024 USŁUG CATERINGU – PRZYGOTOWANIE I DOSTAWA WYŻYWIENIA DLA DZIECI W WIEKU 7-15 LAT

Link do strony prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b3b0da39-89e2-11ee-9fb5-3edbb70f45bd