Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale zaprasza dzieci i młodzież do wzięcia udziału w Gminnym Konkursie Plastycznym „Niezwykła Zakładka”.

Celem konkursu jest kształcenie wrażliwości estetycznej, możliwość prezentacji i popularyzacji swojej twórczości oraz rozbudzenie zainteresowań czytelniczych.

Konkurs podzielony jest na trzy kategorie wiekowe: klasy I-III, IV-VI, VII-VIII.

Każdy uczestnik przygotowuje wyłącznie jedną pracę w postaci dwustronnej zakładki do książki. Maksymalny format zakładki to: 22 cm x 6 cm. Pracę wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale do dnia 6.05.2024 r.

UWAGA: nagrodzone zakładki zostaną wydrukowane w profesjonalnej drukarni i będą dystrybuowane bezpłatnie w bibliotekach publicznych Gminy Boguchwała