Nasi tegoroczni ósmoklasiści z egzaminu z każdego przedmiotu uzyskali wynik wyżej średniej krajowej i wojewódzkiej. Brawo 🙂

Skala staninowa od 1-9 wygląda następująco:
📌język polski 65,80% (stanin 6 „wyżej średni”)
📌matematyka 56,27% (stanin 6 „wyżej średni”)
📌język angielski 69,27% (stanin 6 „wyżej średni”)

Wyniki krajowe i wojewódzkie:
język polski – kraj 61%, województwo 62,8%
matematyka – kraj 52%, województwo 53,89%
język angielski – kraj 66%, województwo 66,7%

Naszym ósmoklasistom i nauczycielom gratulujemy.