21 października 2021r. do braci uczniowskiej Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Maczka w Boguchwale zostało przyjętych 67 uczniów.
Zanim jednak nastąpił ten ważny w życiu każdego Pierwszaka moment, uczniowie klas pierwszych przedstawili swoje umiejętności w programie artystycznym, przygotowanym przez wychowawczynie – p. Bożenę Maternę, p. Irenę Frankiewicz i p. Izabellę Rejment. Zaprezentowali w nim swoje umiejętności wokalne, taneczne i recytatorskie, wykazali się znajomością zasad, które ułatwiają prawidłowe funkcjonowanie w szkole i grupie rówieśniczej. Swoją postawą udowodnili, że są gotowi do złożenia uroczystego ślubowania na sztandar szkoły. Pierwszoklasiści głośno i z przekonaniem przyrzekali być dobrymi i pilnymi uczniami oraz rzetelnie wypełniać swoje obowiązki. Po złożeniu ślubowania Dyrektor Szkoły p. Bartłomiej Wisz dokonał pasowania na ucznia wypowiadając słowa: „Pasuję Cię na ucznia…”
Z okazji tej uroczystości wychowawczynie klas pierwszych wręczyły uczniom pamiątkowe dyplomy, opiekun SKO p. Irena Frankiewicz książeczki SKO, a Rodzice pierwszoklasistów „Słowniczki ortograficzne” oraz przygotowali słodki poczęstunek.

Wszystkim Pierwszakom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły, a ich rodzicom gratulujemy wspaniałych pociech.