Dyrektor, przedstawiciele grona pedagogicznego i delegacja uczniów naszej szkoły uczestniczyli w miejskich obchodach 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3go Maja. Miejscem wydarzenia był teren wokół pomnika ks. ppłk. Stanisława Żytkiewicza w Boguchwale.