Znalazłeś się właśnie w ciekawym momencie swojego życia. Wymaga on od Ciebie podjęcia pierwszej samodzielnej decyzji, tej o wyborze szkoły ponadpodstawowej. Być może nie determinuje to Twojej przyszłości, ale warto zadbać o to, aby był to wybór świadomy- oparty na poznaniu siebie i własnych zasobów.

I. Zanim podejmiesz ostateczną decyzję, ‘porozmawiaj’ ze sobą. Zadaj sobie pytania:

Co robię w danym momencie i po co to robię?
Co jest dla mnie ważne, co najważniejsze, a co nie jest ważne? Co mam zachować, co wyeliminować, a co wprowadzić w swoje życie i  działanie, aby osiągnąć założony cel? 
Jakie mam zainteresowania, talenty, pasje?
W czym jestem dobry? Jakie są moje predyspozycje?
Jakie są moje słabe i mocne strony?
Czy wiem co to są kompetencje kluczowe i jakie są ich powiązania moją nauka w szkole i z rynkiem pracy?
Czy wiem co to są umiejętności miękkie i dlaczego są tak ważne na obecnym rynku pracy?
Czy wiem co to są kompetencje społeczne i sprawdzić ich poziom?
Czy umiem współpracować w zespole?

Sam widzisz, że tych pytań jest sporo, na niektóre z nich odpowiedziałeś sobie na zajęciach z doradztwa zawodowego. Tych pytań może być więcej, pogrupuję je więc dla Ciebie w następujące obszary: rozumienie samego siebie; rozumienie świata i otaczającej rzeczywistości (poszukiwanie i selekcja informacji); zarządzania własnym życiem (decyzje, motywacja); obszar budowania relacji (współpraca, negocjacje, stereotypy); obszar przedsiębiorczości (innowacyjność, kreatywność).

Podsumowując:

1.Zacznij od siebie i własnych zasobów.
2.Poznaj rynek pracy, obserwuj jakie są zawody przyszłości, miej świadomość wymaganych kwalifikacji i kompetencji.
3. Planuj własny rozwój i podejmuj świadome decyzje.

Pamiętaj, że istnieją instytucje (np. doradcy zawodowi przy Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych) oraz osoby, które mogą Ci w tym pomóc (np. doradcy zawodowi przy Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych, nauczyciel doradca zawodowy, pedagog szkolny, wychowawca oraz każdy nauczyciel). Jest też sporo narzędzi i źródeł informacji w Internecie. Wybrane i przydatne linki zebrałam tutaj: Doradztwo Zawodowe 2021/22 SP Boguchwała

Jesteś indywidualnością i już zacząłeś budować swoją własną ’markę’. Zatem: znasz siebie, dbasz o swój rozwój, zarządzasz własnym życiem, harmonijnie funkcjonujesz w społeczności; jesteś przedsiębiorczy, aktywny i nie boisz się zmian. Tak, to ideał, ale dlaczego do niego nie dążyć? YOU can do it 🙂

II. Jednak są jeszcze sprawy bardziej przyziemne i bardzo ważne, wręcz wymagane:

1. Zapoznaj się z informatorem o szkołach dla absolwentów szkół podstawowych oraz z harmonogramem rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w województwie podkarpackim 2022/2023.

https://www.ko.rzeszow.pl/bazy/informator/sp/index.php

2. Pamiętaj o dacie 16 maja 2022r. – to wtedy rozpoczyna się składanie podań przez kandydatów i ich elektroniczna rejestracja. Aby tego dokonać zaloguj sie na stronie:  https://naborpg.resman.pl/kandydat/app/

Szczegółowych informacji w sprawie rekrutacji udziela sekretariat wybranej przez Ciebie szkoły. Zawsze warto zajrzeć na stronę internetową. 

 3. Zasady obliczania punktów  dla absolwentów klas ósmych i progi punktowe mogą się różnić – szkoła ustala je indywidualnie:

  • wyniki egzaminów dla klas ósmych (mnoży się przez określony przez szkołę mnożnik)
  • cztery oceny ze świadectwa, z przedmiotów wskazanych przez szkołę ponadpodstawową
  • świadectwo z wyróżnieniem (z tzw. paskiem)
  • konkursy, olimpiady, zawody sportowe, artystyczne wymienione na stronie www.kuratorium.rzeszow.pl, według wskazanego tam przelicznika
  • działalność na rzecz środowiska szkolnego, wolontariat

4. Najważniejsze terminy (szczegóły w harmonogramie rekrutacji powyżej – link).

  • od 16 maja do 24 czerwca 2022 r.– składanie wniosków o przyjęcie do szkół
  • od 24 czerwca do 14 lipca 2022 r.– możliwość dokonania zmiany przez kandydatów wniosków o przyjęcie, polegającej na zamianie szkół, do których będą kandydować, w tym możliwość złożenia zupełnie nowego wniosku

Terminy uzupełniania wniosków 

  • od 24 czerwca do 14 lipca 2022 r. – uzupełnienie wniosków rekrutacyjnych o świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty (w oryginale lub lepiej w kopii)
  • od 22 lipca do 28 lipca 2022 r. – potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły

W szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia składając oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

image: wikimedia commons