Zachęcamy uczniów kl. IV-VIII do wzięcia udziału w X edycji Powiatowego Konkursu Fotograficznego. Tematem tej edycji jest ukazanie krajobrazu w twórczych i artystycznych ujęciach. Głównym celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży w wieku szkolnym poznawaniem przyrody Województwa Podkarpackiego, uwrażliwianie na jej piękno oraz upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.

Termin składania prac upływa z dniem 24.04.2024 r. Liczy się data stempla pocztowego.
Przewidziane są bardzo cenne nagrody.

Regulamin i załączniki dostępne poniżej: