26 kwietnia 2024r. w Szkole Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej, drużyna z naszej szkoły pod opieką nauczyciela języka angielskiego p. Sylwii Gąsior, w składzie:

Anna Moroz, Dominik Sadecki, Fabian Gosławski, Bartosz Sierżęga

wzięła udział w pierwszej edycji Gminnej Gry Terenowej i zdobyła I miejsce!

Jest to innowacyjna forma testu, z wykorzystaniem kodów QR, sprawdzająca wiedzę na temat kultury, sportu (golf) oraz życia codziennego w krajach anglojęzycznych, a przy tym weryfikująca biegłość w posługiwaniu się językiem angielskim.

Konkurs został podzielony na pięć części. Drużyny otrzymywały zeskanowaną mapę, na której były zaznaczone miejsca, gdzie znajdowały się kody z zadaniami do wykonania. Zadania polegały między innymi na: napisaniu wiersza po angielsku, znajomości drzewa genealogicznego Angielskiej Rodziny Królewskiej, rozpoznawania flag państw wchodzących w skład The Commonwealth.

W konkursie udział wzięło aż 10 drużyn, ze szkół naszej gminy.
Konkurencja była bardzo mocna, tym bardziej cieszy wynik naszego zespołu. Testy trwały aż 4 godziny i wymagały dużych kompetencji zarówno językowych jak i sportowych. Była to również wspaniała forma integracji i dobrej zabawy.

GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM!