W dniach od 07.05.2024r. (wtorek) do 13.05.2024r.(poniedziałek) w szkole odbędzie się zbiórka nakrętek.
Nakrętki zbieramy dla Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci.
Zbiórka odbywać się będzie według określonych zasad:

  1. Uczniowie wszystkich klas przynoszą nakrętki w związanym lub zaklejonym opakowaniu, na którym należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko ucznia, klasa. Jeśli nie będzie powyższych informacji, fakt przyniesienia nie zostanie odnotowany.
  2. Zbiórka jest prowadzona tylko w wyznaczonych dniach i zgodnie z zamieszczonym poniżej harmonogramem.
  3. Godziny odbioru: 6.30 – 14.00
  4. Większe i cięższe opakowania należy zostawić obok drzwi do kotłowni (przy parkingu szkolnym).
  5. Mniejsze i lżejsze opakowania zostawiamy przy portierni w szkole (będzie przygotowany pojemnik) lub również przy drzwiach do kotłowni.
  6. Wszystkie przyniesione opakowania z nakrętkami, zgodnie z podaną informacją, zostaną odnotowane na listach klas.
  7. Osobami odbierającymi są: p. Alfreda Tarańska, p. Waldemar Niedziałek.