Szanowni Państwo,

Mając na uwadze brzmienie art. 13-14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), niniejszym informujemy, że w ramach programu „Sportowe talenty” dane osobowe przetwarzane są w zakresie oraz na zasadach określonych w treści załączonej klauzuli informacyjnej. Prosimy o zapoznanie się z załączonym dokumentem. W przypadku pytań prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe w treści załączonej klauzuli) lub z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym dla Szkoły: iod@boguchwala.pl