20 czerwca 2024r. o godzinie 9:00 w sali gimnastycznej miało miejsce uroczyste pożegnanie Absolwentów. Uczestniczyli w nim uczniowie kl. 8 wraz z rodzicami, dyrekcja szkoły, przedstawiciele grona pedagogicznego, pracownicy obsługi oraz delegacje uczniów z klas 6 i 7.
Uczniowie klas ósmych złożyli uroczyste ślubowanie na zakończenie szkoły podstawowej, po którym nastąpiło przekazanie sztandaru uczniom klas siódmych.
Następnie siódmoklasiści pożegnali starszych kolegów, życząc im pomyślności i dalszych sukcesów w kolejnych etapach edukacji.
Kolejnym punktem uroczystości było przemówienie Dyrektora szkoły, Pana Bartłomieja Wisza i wręczenie wspólnie z wychowawcą klasy, świadectw ukończenia szkoły i nagród najlepszym uczniom.
W krótkim programie artystycznym Ósmoklasiści podziękowali dyrekcji, nauczycielom i wychowawcom za trud i serce, życzliwość i wyrozumiałość, wskazywanie właściwych dróg i drogowskazów, dzięki którym doszli do tego etapu życia.

Kochani Absolwenci, jeszcze raz życzymy: niech Wasz wysiłek i Wasza wytrwałość w pogłębianiu wiedzy i umiejętności przyniosą Wam kolejne sukcesy w nowej rzeczywistości szkolnej oraz dalszym życiu. Nie bójcie się marzyć i bądźcie dobrymi ludźmi!